Kvalitets & Miljöpolicy

     *  Kartlägga och förstå våra kunders krav

     *  Utveckla och ständigt förbättra

     *  Effektivt ta vara på våra egna, kundernas och leverantörernas idéer för att förbättra               kvalitetsnivån

  • Vi ska när tillfälle ges ta chansen att påverka kunder och intressenter att tänka på miljön och
  • Uppmuntra dem att minska sin miljöpåverkan
  • Vi ska där det är möjligt och ekonomiskt rimligt välja att resa med kollektivtrafik

        Uppfylla gällande lagar och förordningar

Välkommen

Välkommen till www.kipematteknik.se.

 

Länkar

www.linkedin.com/in/karl-inge-persson-041001142

Certifiering för ISO9001 pågår för fullt, beräknas klart aug 2021 och ISO14001 hösten 2021