Kvalitetsteknik

APQP = I förväg planerad kvalitetssäkring av en produkt

FMEA = Förfaringsätt för riskbedömning av produkt och tillverkningsprocess

MSA = Analys av mätsystem

SPC= Statistisk processtyrning, att genom tillämpning av statistiska medel styra en process

PPAP = Förfaringsätt för godkännande av produkt och tillverkningsprocess

Välkommen

Välkommen till www.kipematteknik.se.

 

Länkar

www.linkedin.com/in/karl-inge-persson-041001142

Certifiering för ISO9001 pågår för fullt, beräknas klart hösten 2021 och ISO14001 våren 2022