Kvalitetsteknik

APQP = I förväg planerad kvalitetssäkring av en produkt

FMEA = Förfaringsätt för riskbedömning av produkt och tillverkningsprocess

MSA = Analys av mätsystem

SPC= Statistisk processtyrning, att genom tillämpning av statistiska medel styra en process

PPAP = Förfaringsätt för godkännande av produkt och tillverkningsprocess